ภาพกิจกรรม
จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 1,149 รายการ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดยาว สมัยสามัญ ส... (ดู : 47)

"การประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 " ---...

สำรวจทางน้ำ และขุดลอกทางน้ำสาธารณะ ต่อเน... (ดู : 61)

"สำรวจทางน้ำ และขุดลอกทางน้ำสาธารณะ ต่อเนื่องวันที่ 2" ---วันที่ 21 พฤษภาคม 256...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 พ่นฆ่าเชื้อโควิด-... (ดู : 59)

"...เราคนไทยไม่ทิ้งกัน เราทุกคนช่วยกันสู้ภัยโควิด-19..." ---วันที่ 21 พฤษภา...

สำรวจทางน้ำ และขุดลอก (ดู : 43)

"สำรวจทางน้ำ และขุดลอก" ---วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศ...

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ลงพื้นที่มอ... (ดู : 24)

"ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ผู้ที่กักตัว 14 วัน จำนวน 4 ราย" ---วันจันทร์ที่ 18 พฤษภ...

ไปที่หน้า