ภาพกิจกรรม
บำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก 13 ตุลาคม 2562
15 ตุลาคม 2562

“บำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก” --- วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒...นายนพดล มามาก นายอำเภอลาดยาว เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป และกิจกรรมวางพวงมาลา ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอลาดยาว.. --- โดยมีนายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว พร้อมด้วย คุณกนกวรรณ วิบูลรัตน์ ประธานกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลลาดยาว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องที่ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา สมาคมฯ ชมรมฯ อาสาสมัครฯ และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก..