ภาพกิจกรรม
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 พ่นฆ่าเชื้อโควิด-19
22 พฤษภาคม 2563

"...เราคนไทยไม่ทิ้งกัน เราทุกคนช่วยกันสู้ภัยโควิด-19..." ---วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลลาดยาว นำโดยนายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว พร้อมด้วย ทีมงานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลลาดยาว ร่วมกันทำความสะอาด ถนน/ทางเท้า กำแพง เสาไฟฟ้า จุดสัมผัสต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลลาดยาวเขต 1 ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ(ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย) เพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19).. ---ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกๆท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน และขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรไปมา เทศบาลตำบลลาดยาวต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย พวกเราพี่น้องชาวอำเภอลาดยาวร่วมมือฟันฝ่าสถานการณ์วิกฤติไวรัสโควิด-19