ภาพกิจกรรม
มอบรถสามล้อชนิดมือโยค เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
15 กรกฎาคม 2563

"มอบรถสามล้อชนิดมือโยค เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต" ---วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว พร้อมพนักงานของเทศบาลตำบลลาดยาว ได้นำรถสามล้อชนิดมือโยค มามอบให้กับ นายทักษิณ หมู่พยัคฆ์ โดยรถสามล้อชนิดมือโยค ได้รับความอนุเคาะห์จากทาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการในจังหวัดนครสวรรค์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้คนพิการทางการเคลื่อนไหวท่อนล่างและมือสองข้างแข็งแรงสามารถโยกรถในการประกอบอาชีพ และร่วมกิจกรรมทางสังคมได้...