ภาพกิจกรรม
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจเยี่ยมมาตราการป้องกันและเฝ้าระวัง COVID-19 ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลลาดยาว
15 กรกฎาคม 2563

"ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจเยี่ยมมาตราการป้องกันและเฝ้าระวัง COVID-19 ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลลาดยาว" ---วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะฯ ได้เข้าตรวจสอบมาตราการป้องกันและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานเทศบาลตำบลลาดยาว โดยมี นายนพดล มามาก นายอำเภอลาดยาว , ปลัดอำเภอลาดยาว , สาธารณสุขอำเภอลาดยาว , เทศบาลตำบลลาดยาว นำโดยนายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว พร้อมพนักงานฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ท่านรองผู้ว่าฯ ได้ให้เกียรติปล่อยพันธุ์ปลา ณ สระน้ำเทศบาลตำบลลาดยาว อีกด้วย...