ภาพกิจกรรม
จิตอาสาร่วมกันปลูกต้นทองอุไร
23 กรกฎาคม 2563

"จิตอาสาร่วมกันปลูกต้นทองอุไร" --- วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาเทศบาลตำบลลาดยาว ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณรอบๆสำนักงานเทศบาลตำบลลาดยาว เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในสำนักงานฯ...