ภาพกิจกรรม
จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 621 รายการ

" บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563 " (ดู : 12)

“ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ ให้กับน้องๆ โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ” --- วันศุกร...

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบ... (ดู : 23)

"...สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า... " --- เทศบาลตำบล...

ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแ... (ดู : 22)

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ... นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้...

รับหีบเลือกตั้งพร้อมวัสดุอุปกรณ์ เตรียมพ... (ดู : 8)

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสมชาย ประไพวัลย์ ประธานกรรมการการเลือกตั้...

ขอขอบคุณกลุ่มบริษัทนันยาง เท็กซ์ไทล์ (ดู : 21)

เทศบาลตำบลลาดยาว ขอขอบคุณกลุ่มบริษัทนันยาง เท็กซ์ไทล์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนหน้ากากผ...

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในก... (ดู : 8)

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564... นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอลาดยาว เข้าสังเกตุการณ์การอบร...

ไปที่หน้า