กระดานสนทนาภายในเครือข่าย อปท.

อบต.จันเสน : สอบถามตำแหน่งงานที่รับโอนย้ายคะ

โพสต์เมื่อ: 29 เมษายน 2563 11:00 น.

สอบถามตำแหน่งงานที่รับโอนย้ายคะ

aery aery04@hotmail.co.th 118.173.20.x

1 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

โพสต์เมื่อ: 2 มิถุนายน 2563 16:37 น.

รองปลัด อบต. , ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

admin chansen60260@gmail.com 118.172.55.xxx

แสดงความคิดเห็น