ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลลาดยาว เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลลาดยาว
16 มิถุนายน 2563