ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลลาดยาว เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
8 กรกฎาคม 2563