ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทพะเบียนราษฎร
6 สิงหาคม 2563