ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลลาดยาว เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างและสายปฏิบัติงาน
7 สิงหาคม 2563