ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลลาดยาว เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ถนนเทศบาล ๔ และถนนเทศบาล ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 สิงหาคม 2563