ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลลาดยาว เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔
5 กุมภาพันธ์ 2564