ผลิตภัณฑ์ตำบล
น้ำพริกแกง หมู่ 6
13 ตุลาคม 2559
น้ำพริกแกง หมู่ 6