กองวิชาการและแผนงาน

  • นายสมชาย หงษ์นิกร
  • ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
  • โทร. 084-8204733  • นางสาวนิตยา แตงร่ม
  • นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
  • โทร. 064-6919089