แหล่งท่องเที่ยว
วัดวังม้า
16 กันยายน 2559
พุทธคุณ: ด้วยอำนาจบุญบารมีหลวงพ่อประสิทธิ์ จะปกป้องคุ้มครองดูแล ให้ทุกคนประสพความร่ำรวยประสพโชคดีตลอดกาล กราบขอพร พระครูนิพันธิ์นวกิจ (หลวงพ่อประสิทธิ์ กนฺตสีโล) นมัสการ พระประธานที่เป็นพระปูนปั้นฝีมือคนโบราณ อายุราว ๕๐๐ กว่าปี ในพระอุโบสถหลังเก่า ชื่นชมหอพระไตรปิฏก อาคารและเสนาสนะต่างๆ วัดวังม้า ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอลาดยาว ไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๕ กิโลเมตร ณ วัดวังม้า แห่งนี้ มีพระพุทธรูป มีอาคารและเสนาสนะต่างๆ ให้พี่น้องประชาชนได้ชมกราบไหว้ขอพร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร่างของหลวงพ่อประสิทธิ์ กนฺตสีโล ที่บรรจุไว้ในโลงแก้ว บนวิหารฯ ให้สาธุชน และลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพศรัทธาหลวงพ่อได้มากราบไหว้สักการะ เนื่องจากหลวงพ่อเป็นพระเกจิดังองค์หนึ่งที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดคำไหนคำนั้น หลวงพ่อเป็นเสมือนเทพเจ้าแห่งไสยเวชแห่งเทือกเขาตะนาวศรีและเจ้าแห่งไสยเวชแห่งลุ่มแม่น้ำสระแกกรังตอนเหนือ ทั้งผีร้าย โจรร้าย เสือร้ายๆ ทั้งหลาย ไม่มีใครกล้าลองดีกับหลวงพ่อ ประกอบกับ ในวัดแห่งนี้มีอุโบสถเก่าแก่ ที่หลวงพ่อได้อนุรักษ์ซ่อมแซมเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ดูกันจนถึงทุกวันนี้ ในอุโบสถเก่าแก่มีพระประธานองค์ใหญ่หน้าเกรงขามขนาดเด็กเข้าไปต้องร้องไห้เกือบทุกคน เป็นพระปูนปั้นฝีมือคนโบราณรุ่นเก่า ๆ ประมาณ ๕๐๐ ปีหรือมากกว่านั้น ที่มีคุณค่าและแฝงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์เพียงแต่ได้เห็นองค์พระก็ทำให้ขนหัวและตามตัวลุกซู่ขึ้นมาทันใด ปัจจุบันอุโบสถแห่งนี้ยังปรากฎให้เห็นอยู่แต่ก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา หากไม่ได้รับการดูแลรักษาต่อไปคงอีกไม่นานคงเหลือแต่เรื่องเล่าและภาพที่มาจากจินตนาการเท่านั้น ท่านที่ไม่เคยเห็นก็รีบไปดูและกราบไหว้ขอพรกันนะครับ...แล้วจะมีความรู้สึกเหมือนกับที่ผมมี และหากมีจิตศัทธาร่วมกันเราจะได้ช่วยกัน ทำนุบำรุงรักษาอนุรักษ์อุโบสถและพระประธานแห่งนี้ไว้ ให้ชนรุ่นหลังได้กราบไหว้ขอพรกันสืบไป....