แหล่งท่องเที่ยว
วัดสระแก้ว
14 กันยายน 2559
พุทธคุณ: ด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณพระพุทธนิมิตพิชิตมารโมลีศรีสรรเพ็ชรพระบรมไตรโลกนาถ และพระนอนจักรี จะดลบันดาลให้ท่านรอดพ้นจาก ทุกข์ โศรก โรคภัย และภยันตรายทั้งปวง จะประสพแต่ความสุขความเจริญตลอดไป กราบขอพร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานภายในอุโบสถกลางน้ำ นามพระพุทธนิมิตพิชิตมารโมลีศรีสรรเพ็ชรพระบรมไตรโลกนาถ , พระนอนจักศรี พร้อมทั้งกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆ ได้ที่วัดแห่งนี้ วัดสระแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านหนองโขมง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอลาดยาว ไปทางทิศเหนือ ประมาณ ๔ กิโลเมตร ณ วัดสระแก้ว แห่งนี้ มีพระพุทธรูป มีอาคารและเสนาสนะต่างๆ ให้พี่น้องประชาชนได้ชมและกราบไหว้ขอพร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานภายในอุโบสถกลางน้ำ นามพระพุทธนิมิตพิชิตมารโมลีศรีสรรเพ็ชรพระบรมไตรโลกนาถ ที่มีความสวยสดงดงามเหนือจะพรรณาแต่แฝงไปด้วยความน่าเกรงขามในอำนาจแห่งพุทธคุณเพียงแค่ได้เห็นพระพักต์ขององค์พระเท่านั้นท่านจะรู้สึกว่าท่านมีพลังอำนาจที่น่าเกรงขามยิ่งนัก , กราบขอพรพระนอนจักศรีองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่คู่กับวัดแห่งนี้มานานแสนนาน , กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ได้ที่วัดแห่งนี้ ชมอุโบสถกลางน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามตระการตา ใครได้เห็นแล้วต้องพูดเป็นคำเดียวกันว่า “สวยจริงจริง” ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ใกล้จะแล้วเสร็จแล้ว) หากท่านมีจิตศรัทธาท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันได้ที่วัดสระแก้ว นอกจากท่านจะได้ทำบุญ ได้กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่วัดนี้แล้ว วัดแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ตั้งสมาคมธรรมโอสถวัดสระแก้ว บำบัดรักษาโรคร้ายต่างๆ ด้วยยาสมุนไพรไทย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมธรรมโอสถแห่งประเทศไทย วัดสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐ โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖ – ๒๗๑๐๑๑ ,๐๘๖ – ๕๘๙๗๐๐๕