แหล่งท่องเที่ยว
วัดหนองไร่
14 กันยายน 2559
พุทธคุณ: ด้วยพุทธคุณพระพุทธประธานพรศรีเมืองสวรรค์ จะประทานพรให้ทุกคนประสพพบแต่ความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดจะได้ดั่งใจปรารถนาทุกประการ กราบขอพร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ชื่นชมพระธาตุเจดีย์ศรีเมืองสวรรค์ และอาคารพร้อมทั้งเสนาสนะต่างๆ วัดหนองไร่ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอลาดยาว ไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๗ กิโลเมตร ณ วัดหนองไร่ แห่งนี้ มีพระพุทธรูป มีอาคารและเสนาสนะต่างๆ ให้พี่น้องประชาชนได้ชื่นชมกราบไหว้ขอพร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ประดิษฐานภายในวิหาร นามพระพุทธประธานพรศรีเมืองสวรรค์ , สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ที่บรรจุสถิตอยู่ ณ บุษบกยอดพระธาตุเจดีศรีเมืองสวรรค์ , นมัสการพระเถราจารย์ต่างๆ ภายในวิหารพระพุทธประทานพรศรีเมืองสวรรค์ ว่ากันว่า ใครมาลาดยาวแล้วได้มากราบองค์พระเจดีย์ศรีเมืองสวรรค์ ที่วัดหนองไร่แห่งนี้แล้ว จะประสบแต่ความสุข ความเจริญ ร่มเย็น เป็นสุข โชคดี มีชัยตลอดไป...