ภาพกิจกรรม
เปิดรร.สร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลฯ อย่างเป็นทางการ
9 พฤศจิกายน 2561
“…ร.ร.ของเราน่าอยู่...” ---วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ... เทศบาลตำบลลาดยาว ได้กำหนดให้มีการเปิดโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลลาดยาว ซึ่งเป็นโรงเรียนของผู้สูงอายุ แห่งที่ ๖ ของอำเภอลาดยาว โดยมีท่านเจ้าคุณพระศรีสุทธิพงศ์ เจ้าคณะอำเภอลาดยาว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งได้เจิมป้ายโรงเรียนฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อสถานที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน พร้อมทั้งได้รับเกียรติ จากนายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนฯอย่างเป็นทางการ โดยมีนายชัยพร สุจิพิธธรรม รองนายยกเทศมนตรีตำบลลาดยาว,พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลฯ,หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ,นายปัญญา มณีรัตน์ ประธานสภาเทศบาลฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลลาดยาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารและนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยฯ ร่วมงานอย่างพร้อมเพียง ณ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลลาดยาว(อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลาดยาว)