ภาพกิจกรรม
สำรวจทางน้ำ และขุดลอกทางน้ำสาธารณะ ต่อเนื่องวันที่ 2
22 พฤษภาคม 2563

"สำรวจทางน้ำ และขุดลอกทางน้ำสาธารณะ ต่อเนื่องวันที่ 2" ---วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว ได้มอบหมายให้ นายยสพล ไกรวิริยะ รองนายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขฯ และทีมงานป้องกันฯ ลงพื้นที่สำรวจทางน้้ำ บริเวณชุมชนหนองกวาง 2 เกาะอีเพลิน เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าฝน และได้ทำการขุดลอกทางน้ำสาธารณะ นำสิ่งของที่ขวางทางน้ำออก อาธิ กิ่งไม้ ต้นหญ้า ขยะ เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก และสามารถรองรับน้ำในช่วงหน้าฝนนี้ได้มากยิ่งขึ้น...