ภาพกิจกรรม
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
30 มีนาคม 2564

"...สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า... "

--- เทศบาลตำบลลาดยาว ได้จัดตั้งจุดฉีดวัคซีน ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตเทศบาลตำบลลาดยาว...

--- โดยจะดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวฟรี... ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มีสุนัขและแมว อายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป พาสุนัขและแมวของท่านไปรับการฉีดวัคซีนฯ ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ทางเทศบาลได้กำหนดไว้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 056-272333