ภาพกิจกรรม
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลาดยาว
27 เมษายน 2564

--- วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ... เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอลาดยาว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไวรัส COVID-19 โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่ไม่มีอันตราย...

--- ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน ปฎิบัติตามมาตรการเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งการลงทะเบียน สวมหน้ากาก ล้างทำความสะอาดมือ ณ จุดคัดกรอง การเว้นระยะห่าง และมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง...