จองห้องประชุม
คำร้อง จองห้องประชุมเทศบาลตำบลลาดยาว ออนไลน์
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดยาว ความจุประมาณ 100 คน
ห้องประชุมเทศบาลตำบลลาดยาว (เล็ก) ความจุประมาณ 30 คน
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลลาดยาว ความจุประมาณ 500-700 คน
ฉันเข้าใจและและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้างต้น