กระดานสนทนาภายในเครือข่าย อปท.

ทต.อุดมธัญญา : สอบถาม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ

โพสต์เมื่อ: 29 เมษายน 2564 09:12 น.

เทศบาลจะจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการวันที่เท่าไหร่ค่ะ ของเดือนพฤษภาคม 2564

กาญจนา kanjana@hotmail.com 159.192.231.xxx

2 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

โพสต์เมื่อ: 29 เมษายน 2564 09:17 น.

กำหนดจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เดือน พฤษภาคม 2564 จะจ่ายวัน ศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ค่ะ

เทศบาลตำบลอุดมธัญญา 056387322 159.192.231.xxx

ความคิดเห็นที่ 2

โพสต์เมื่อ: 29 เมษายน 2564 09:22 น.

ขอบคุณค่ะ

กาญจนา kanjana@hotmail.com 159.192.231.xxx

แสดงความคิดเห็น