กระดานสนทนาภายในเครือข่าย อปท.

อบต.หูกวาง : การชำระภาษี

โพสต์เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2564 09:52 น.

รบกวนสอบถามระยะเวลาการให้บริการรับชำระภาษี โรงเรือนและที่ดิน สิ้่นสุดระยะเวลาเดือนไหนคะ

น้ำหวาน f_fa1995@gmail.com 118.172.34.xxx

1 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

โพสต์เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2564 13:49 น.

ระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปีงบประมาณ 2564 กำหนดรับชำระตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2564 ค่ะ

เจ้าหน้าที่ ้hukwang2539@hotmail.com 118.172.34.xxx

แสดงความคิดเห็น