กระดานสนทนาภายในเครือข่าย อปท.

อบต.ห้วยหอม : เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

โพสต์เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2564 17:37 น.

ไม่ทราบว่าเงินจะโอนเข้าบัญชีให้วันที่เท่าไรของเดือน

ณิชกานต์ nichapop11@gmail.com 113.53.183.xxx

1 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

โพสต์เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2564 10:25 น.

การโอนเงินเบี้ยยังชีพ จะโอนเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน ในกรณีที่ตรงกันวันหยุดจะโอนเข้าก่อนวันที่ 10 ของเดือนนั้น

นักพัฒนาชุมชน 021079188 110.77.232.xxx

แสดงความคิดเห็น