กระดานสนทนาภายในเครือข่าย อปท.

ทต.ไพศาลี : สอบถามตำแหน่งไหนว่าง

โพสต์เมื่อ: 22 มิถุนายน 2564 09:04 น.

สอบถามตำแหน่งไหนว่างบ้างครับ

koh chakkritkhayankit@gmail.com 125.25.252.xxx

1 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

โพสต์เมื่อ: 28 มิถุนายน 2564 15:21 น.

ตำแหน่งว่าง สำนักปลัดเทศบาล ได้แก่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, หัวหน้าฝ่ายปกครอง, พนักงานดับเพลิง กองคลัง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง กองช่าง ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง, นายช่างโยธา, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา กองสาธารณสุขฯ ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ, หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ, เจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษาฯ ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ

administrator info@phaisalee.go.th 125.25.222.xxx

แสดงความคิดเห็น