กระดานสนทนาภายในเครือข่าย อปท.

ทต.อุดมธัญญา : สอบถามเรื่องการมอบอำนาจในการรับเบี้ยผู้สูงอายุ ค่ะ

โพสต์เมื่อ: 6 มกราคม 2565 09:28 น.

การมอบอำนาจในการรับเบี้ยผู้สูงอายุ ต้องใช้เอาสารอะไรบ้าง ค่ะ

ปริศรา opor_tr@hotmail.com 110.77.184.x

2 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

โพสต์เมื่อ: 6 มกราคม 2565 09:34 น.

เอกสารที่ใช้ประกอบในการมอบอำนาจการรับเบี้ยผู้สูงอายุ / พิการ ได้แก่ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับ (เซ็นสำเนาถูกต้องพร้อมชื่อ) 2. กรณี ประสงค์จะโอนเงินเข้าบัญชี ให้นำสำเนาหน้าบัญชี ของธนาคาร ธกส. หรือ ธนาคารกรุงไทย มาด้วย

นักพัฒนาชุมชน kanjana@hotmail.com 110.77.184.x

ความคิดเห็นที่ 2

โพสต์เมื่อ: 6 มกราคม 2565 09:37 น.

ขอบคุณมากค่ะ

ปริศรา opor_tr@hotmail.com 110.77.184.x

แสดงความคิดเห็น