ข่าวจาก facebook
จำนวนข่าวจาก facebookทั้งหมด 641 รายการ

การลอกท่อและรางระบายน้ำ ในเขต... (ดู : 26)

--- วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565...เช้านี้ นายสุภาพ ศักดิ์สัจจา นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว น...

--- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ... (ดู : 24)

--- โดยท่านสามารถร่วมตอบแบบสำรวจฯ ได้ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด หรือทางลิงค์ >> https://bit.l...

“ เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอ... (ดู : 21)

---วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 20.30 น. ของคืนที่ผ่านมา นายสุภาพ ศักดิ์สัจจา นายก...

การลอกท่อและรางระบายน้ำ ในเขต... (ดู : 20)

--- วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565... นายสุภาพ ศักดิ์สัจจา นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว ลงพื้นที...

“ มอบเงินค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรั... (ดู : 19)

---วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสุภาพ ศักดิ์สัจจา นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว นายไอศูรย์ พ...

“ การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนก... (ดู : 28)

…วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสุภาพ ศักดิ์สัจจา นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว ประธานการประช...

ไปที่หน้า