ข่าวจาก facebook
“...นี่คือสังคมไทย ที่อบอุ่นกว่าสังคมไหนๆ ในโลกนี้...”
8 ตุลาคม 2561
--- เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า...เดือนตุลาคม...เป็นเดือนแห่งการโยกย้ายข้าราชการ และเมื่อมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนคุ้นเคยต้องย้ายออกจากพื้นที่ และเมื่อมีท่านใหม่ย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่...ตามธรรมเนียมปฎิบัติของคนไทยเราจะต้องมีการเดินทางไปส่งผู้ที่ย้ายออกจากพื้นที่เพื่อให้กำลังใจ และให้การต้อนรับกับท่านใหม่ที่ย้ายเข้ามาปฎิบัติงานใหม่ เพื่อแสดงความยินดีและเป็นแนวทางในการประสานการปฏิบัติงานราชการที่ดีต่อกัน --- วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑...นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว พร้อมด้วยนายชัยพร สุจิพิธธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลลาดยาว ไดเข้าพบพร้อมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นายอรรพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ , นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ , นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์...