ข่าวจาก facebook
“...วันปิยมหาราช...”
22 ตุลาคม 2561
--- นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว และนายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๗ รูป เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วันปิยมหาราช ในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.และกิจกรรมวางพวงมาลาถวายสักการะ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์... --- ช่วงเย็น ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พิธีเริ่ม ๑๘.๓๐ น. --- การแต่งกาย ข้าราชการ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ : ชุดปกติขาว สวม/ ประชาชน : ชุดสุภาพโทนสีชมพู