ข่าวจาก facebook
“…ยินดีต้อนรับ นายอำเภอคนใหม่ของลาดยาว...”
14 พฤศจิกายน 2561
--- วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว ได้มอบหมายให้ นายชัยพร สุจิพิธธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว นายยสพล ไกรวิริยะ รองนายกเทศมนตรีตำบลลาดยาวและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายนพดล มามาก ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอลาดยาว โดยมี หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ,พนักงาน,แขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับ แสดงความยินดีและร่วมรับประทานอาหารกับท่านนายอำเภอคนใหม่ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ณ บ้านพักนายอำเภอลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์..