ข่าวจาก facebook
มอบเงินสนับสนุนงานประจำปี
11 ธันวาคม 2561
---นายนพดล มามาก นายอำเภอลาดยาว พร้อมด้วย นายชัยพร สุจิพิธธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว ได้รับมอบหมายจากนายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว ให้มาร่วมงานและมอบเงินสนับสนุนการจัดงานประจำปีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ลาดยาว ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๐,๐๐๐บาท ในนามของเทศบาลตำบลลาดยาว เพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลาดยาวชั่วคราว บริเวณชุมชนตลาดกลาง..