ข่าวจาก facebook
การลอกท่อและรางระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลลาดยาว “
14 มิถุนายน 2565
--- วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565...เช้านี้ นายสุภาพ ศักดิ์สัจจา นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว นายชวนชัย ตั้งทัศนา รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่รางระบายน้ำด้านหลังตลาดสดเรืองไทย ถนนเส้นหน้าศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลาดยาว หรือซอยเซเว่นเก่า เพื่อลอกท่อและรางระบายน้ำ ใช้รถดับเพลิงบรรทุกน้ำฉีดรางระบายน้ำดันไล่ดินเลน​... ---ทั้งนี้ท่านนายกสุภาพ ศักดิ์สัจจา ได้เดินสำรวจพร้อมทั้งแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบถึงการปฏิบัติงานในวันนี้ และขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริเวณด้านหลัง ที่จะดำเนินการทำการลอกท่อ --- สำหรับช่วงนี้ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามหน้างาน บนถนนเส้นต่างๆ อาจทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง เทศบาลตำบลลาดยาว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้... #เป้าหมายของพวกเราคือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน