กระดานสนทนาในเทศบาล

เรื่อง ตอบข้อร้องเรียนการตั้งเสาวิทยุในเขตเทศบาล กรณีของคลื่น FM 96 MHZ.

โพสต์เมื่อ: 3 ธันวาคม 2557 11:26 น.

จากรกรณีการร้องเรียนการตั้งเสาวิทยุของสถานีวิทยุคลื่น FM 96 MHZ รวมพลคนรักเพลง ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลว่าได้ดำเนินการขออนุญาตถูกต้องตามระเบียบฯหรือไม่ นั้น เทศบาลตำบลลาดยาวได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการออกตรวจสอบรายละเอียดและตรวจสอบเอกสาร ผลปรากฏว่าเจ้าหน้าสถานีวิทยุดังกล่าว ได้ดำเนินการขออนุญาตต่อเทศบาลถูกต้องตามระเบียบ พรบ.ควบคุมอาคาร และจากเอกสารที่ทางเจ้าของสถานีให้ตรวจว่าได้มีการขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ...

เทศบาลตำบลลาดยาว 118.175.159.xx

แสดงความคิดเห็น