กระดานสนทนาในเทศบาล

เทิดทูนสถาบัน

โพสต์เมื่อ: 29 มิถุนายน 2558 10:05 น.

1.รักไทยหวงแหนไทย รักษาชาติ ศาสน์ ราชัน 2.ขอพระองค์ทรงพระ เจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ของ ปวงชนชาวไทย 3.เราเกิดเรากินบน แผ่นดินรูปขวาน มีพ่อเดียวกันทุ กบ้านเราเรียกท่ านว่า พ่อสยาม 4.ทรงเป็นพระมิ่งข วัญแห่งทวยราษฎร ์ ข้าพระบาทกลั่นอ ักษรกลอนถวาย เทิดพระเกียรติส ักการะด้วยดวงใจ ขอทรงให้"สุขสำราญ"ชั่วกาลเทอญ 5.พระองค์ทรงเป็นม หาราชปกครองแผ่น ดินโดยธรรม

cavalry19 180.183.85.xxx

แสดงความคิดเห็น