แหล่งท่องเที่ยว
วัดป่าหัวตลุกวนาราม(วัดหลวงปู่ลี)
14 กันยายน 2559
พุทธคุณ: ด้วยบุญบารมีหลวงปู่ลี ตาณํกโร ผู้มีวาจาสิทธิ์ จะบัลดาลดลให้ผู้สักการะสมปรารถนาดั่งใจหมายทุกประการ กราบขอพร หลวงปู่ลี ตาณํกโร ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสผู้มีวาจาสิทธิ์ นมัสการสมเด็จพระพุทธรัตนจอมไทย เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในเขตอำเภอลาดยาว พร้อมทั้งกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆ ได้ที่วัดแห่งนี้ วัดป่าหัวตลุก ตั้งอยู่ที่บ้านหัวตลุก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอลาดยาว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ ๔ กิโลเมตร ณ วัดหัวตลุก แห่งนี้ มีพระพุทธรูป มีอาคารและเสนาสนะต่างๆ ให้พี่น้องประชาชนได้ชมและกราบไหว้ขอพร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลวงปู่ลี ตาณํกโร เจ้าอาวาสวัดหัวตลุกวนาราม พระสงฆ์สุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันเป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวจังหวัดนครสวรรค์ , กราบขอพรสมเด็จพระพุทธรัตนจอมไทย เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในเขตอำเภอลาดยาวปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร สูง 22 เมตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมกันนี้ยังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ณ วัดหัวตลุกวนาราม ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ , ชมอุโบสถ ซึ่งเป็นอุโบสถแบบโบราณ ที่เรียกกันว่า “โบถส์มหาอุต” สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุสถิตอยู่ ณ บุษบกบนยอดพระธาติเจดีย์ , ชมอาคารและเสนาสนะต่างๆ ได้ที่วัดแห่งนี้ ภายใต้ภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้พันธุ์ต่างๆ ที่ให้ร่มเงาเย็นสบายแก่ผู้ที่ไปสร้างบุญสร้างกุศล ณ วัดแห่งนี้ ว่ากันว่า ถ้าใครมาลาดยาวแล้ว ไม่ได้เข้าไปกราบหลวงปู่ลี เหมือนมาไม่ถึง ลาดยาว ประกอบกับปัจจุบันทางวัดได้ดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะซุ้มประตูชัย หน้าวัด , เสาอโศก ฯลฯ ที่ยังต้องการทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก มาลาดยาวไหว้พระออมบุญ กันให้อุ่นใจแล้ว อย่าลืมแวะไปนมัสการการหลวงปู่ลี ตาณํกโร และสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันที่วัดป่าหัวตลุกวนาราม...นะครับ