แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่ไหวพระ 9 วัด
14 กันยายน 2559
ไหว้พระออมบุญ กอดพุทธคุณให้อุ่นใจ ๙ วัด ในเขตอำเภอลาดยาว ศูนย์การท่องเที่ยวอำเภอลาดยาว จะเป็นสะพานบุญนำพุทธศาสนิกชนไปสัมผัสมิติแห่งพลังพุทธคุณ ตามเส้นทางไหว้พระออมบุญ กอดพุทธคุณให้อุ่นใจ ๙ วัด ในเขตอำเภอลาดยาว วัดลาดยาว,วัดศรีสุธรรมาราม,วัดวังม้า,วัดสระแก้ว,วัดป่าหัวตลุกวนาราม (วัดหลวงปู่ลี),วัดสวนขวัญ,วัดหนองไร่,วัดหนองนมวัว ,วัดเขาสมุก