ภาพกิจกรรม
จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 625 รายการ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดยาว (ครั้งแรก) (ดู : 105)

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอลาดยาวปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชก...

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเส... (ดู : 63)

--- วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ... เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้...

" บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563 " (ดู : 91)

“ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ ให้กับน้องๆ โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ” --- วันศุกร...

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบ... (ดู : 93)

"...สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า... " --- เทศบาลตำบล...

ไปที่หน้า