แหล่งท่องเที่ยว
จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด 10 รายการ

แผนที่ไหวพระ 9 วัด (ดู : 3,924)

ไหว้พระออมบุญ กอดพุทธคุณให้อุ่นใจ ๙ วัด ในเขตอำเภอลาดยาว ศูนย์การท่อ...

วัดเขาสมุก (ดู : 2,873)

พุทธคุณ: ด้วยบารมีหลวงพ่อพวง จะนำพาให้ชีวิตของท่านมีแต่ความสุข เจริญร...

วัดหนองนมวัว (ดู : 2,953)

พุทธคุณ: ด้วยบุญบารมีหลวงพ่อปาน ฐิตปณฺโญ พระผู้มีเมตตากรุณา จะส่งผลให...

วัดหนองไร่ (ดู : 2,289)

พุทธคุณ: ด้วยพุทธคุณพระพุทธประธานพรศรีเมืองสวรรค์ จะประทานพรให้ทุกคนป...

วัดสวนขวัญ (ดู : 2,377)

พุทธคุณ: ด้วยพุทธคุณของหลวงพ่อผล จันทโณ จะปกป้องคุ้มครองดูแล อำนวยอวย...

วัดป่าหัวตลุกวนาราม(วัดหลวงปู่ลี) (ดู : 8,401)

พุทธคุณ: ด้วยบุญบารมีหลวงปู่ลี ตาณํกโร ผู้มีวาจาสิทธิ์ จะบัลดาลดลให้ผ...

ไปที่หน้า